Erfrechtplanning

Heredando staat u bij op het gebied van uw testament en uw levenstestament, we doen dit door middel van het opstellen van een erfrechtplan.

Hoewel het bekrachtigen van een testament of een levenstestament is voorbehouden aan de notaris kan Heredando u van dienst zijn door de voorbereiding voor een dergelijk document samen met u op te stellen.

In een paar stappen nemen we u mee door het proces om tot een document te komen dat bij de notaris kan worden vastgelegd.

Hoe werkt het
Allereerst maken we inzichtelijk hoe uw familiebanden zijn van waaruit bepaald kan worden wie kunnen erven.

Door vervolgens een inventarisatie te maken van uw vermogen (woning, spaargelden, beleggingen, enz.), wordt duidelijk over welke bedragen het werkelijk gaat en wie wat gaat erven als er geen andere verdeling middels een testament wordt vastgelegd (wettelijke verdeling). Wilt u het anders, dan is daar een testament voor. Door ‘aan de juiste knoppen te draaien’ kunt u zowel de verdeling aanpassen als mogelijk minder erfbelasting hoeven te betalen. Ook kunt u voorkomen te veel te moeten bijdragen aan verzorging als dat moment mocht komen.

Nadat alles naar uw wens is besproken en ‘vastgelegd’ (echt vastleggen gebeurt bij de notaris), wordt er een begrijpelijk verslag van het gesprek gemaakt en kan dit, na uw goedkeuring, naar de notaris voor de opstelling van uw testament.

Voor meer uitleg over een testament, kies Testament in het hoofdmenu.

Levenstestament

Het levenstestament kan in hetzelfde gesprek met u besproken worden en ook daarbij geldt dat we  uw wensen kunnen vastleggen voor later bij de notaris.

Voor meer uitleg over een levenstestament, kies Levenstestament in het hoofdmenu.