Levenstestament

Naast een gewoon testament, dat pas na overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen. Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam (is niet meer in staat zelfstandig beslissingen te nemen, denk bijvoorbeeld aan dementie), dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter toestemming moet vragen.

Een levenstestament bestaat uit twee onderdelen, het onderdeel waarin volmacht wordt gegeven voor het behartigen van uw zaken (beheer financiën, administratie, woning, enz.) en het onderdeel dat volmacht geeft over medische handelingen (behandelverbod, euthanasie, overleg met medisch specialist, enz.).

Houd zelf de regie

  • Bepaal bij leven wie namens jou beslissingen mag nemen en wat er met je geld en spullen moet gebeuren als je dat zelf niet meer kunt doen.
  • Bepaal bij leven welke medische zaken je geregeld wilt zien als de tijd daar is.
  • Voorkom dat de rechter beslissingen moet nemen.