Testament voorkomt familieleed én bespaart geld

Wat gebeurt er als u of uw partner overlijdt? Er bestaan diverse misverstanden over de verdeling van een nalatenschap. Veel mensen denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland bij wet prima is geregeld. Niets is minder waar! Het opstellen van een gedegen testament bespaart veel familieleed én geld.

Wat als uw partner er na uw overlijden, los van alle verdriet en rouw, ook nog (geld)zorgen bij krijgt? Simpelweg omdat het ontbreekt aan een testament. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het voor velen onduidelijk hoe het erfrecht bij wet is geregeld.

Door het opstellen van een testament, weten mensen vooraf precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt.

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een testament iets is voor vermogende mensen. Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen veel vermogen op de bank staan, een groot deel van hen heeft echter wel een eigen woning die (bijna) hypotheekvrij is. Ook dát is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting betaald moet worden.

Rekensommetje
Bij wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de partners, de overblijvende partner en de kinderen samen erven. De langstlevende partner is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam, maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort ‘tegoedbon’ voor de erfenis. De nog levende partner heeft weliswaar een behoorlijke vrijstelling van erfbelasting, maar hij of zij moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen wél direct afrekenen bij de fiscus. Zo’n acht maanden na het overlijden van de partner valt die vervelende blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel vastzit in stenen, in de woning waar de partner woont, hoe ga je die erfbelasting dan betalen?’

Er zijn tal van voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. Onnodig familieleed. Dergelijke schrijnende situaties zijn simpelweg te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen. Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen een grote stap, zo blijkt. Men vreest dat het heel veel geld gaat kosten en denkt dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van zo’n testament voor zich uit. Soms helaas té ver.

Heredanto heeft daarom een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. Bij u thuis of bij ons op kantoor brengen we de wensen en verzoeken in kaart. Dat beeld wordt vervolgens naar een concept-testament in begrijpelijke taal omgezet. Na eventuele aanpassingen wordt het concept-testament door de notaris bezegeld tot een definitief testament.

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen de lasten die bij overlijden voor rekening van nabestaanden komen, laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn.