Van een nabestaande wordt veel gevraagd als deze afscheid van een dierbare heeft genomen. Altijd lastig in een periode die wordt beheerst door emoties en gemis. Heredanto ontzorgt uw nabestaanden door de afhandeling van administratieve en praktische zaken van u over te nemen.

Tal van zaken kunnen verwacht en onverwacht naar voren komen. Ook zaken waar u mogelijk nooit eerder over heeft nagedacht of niet de tijd voor heeft gehad om u dat te realiseren, zeker als een afscheid onverwacht komt.

Weet u wat er op u afkomt als executeur of als nabestaande?

Als u voor de taak komt te staan om als executeur de afhandeling te verzorgen van alle praktische zaken die een nalatenschap met zich mee brengt dan is dat een zware taak, zeker in een periode die wordt beheerst door emoties en verwarring.

Het aantal zaken dat geregeld moet worden en waar u aan moet denken is bijna niet te overzien.

Een kleine greep waaraan u moet denken en waar mogelijk aandacht aan besteed moet worden:

 • Uitzoeken wie de erfgenamen zijn, deze blijvend informeren en overeenstemming bereiken
 • Uitzoeken of er een testament en/of een codicil is opgesteld
 • De erfenis accepteren, afwijzen of onder voorwaarden accepteren
 • Inventariseren inkomens- en uitkeringsinstanties, lopende verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen en deze afhandelen
 • Innen gelden als uitkering verzekeringen, loon/pensioen/AOW, enz.
 • Belastingaangelegenheden
 • Inventariseren bankrekeningen, automatische betaalopdrachten en deze afhandelen
 • Bij een koopwoning, wordt deze verkocht? Het verkoopproces opstarten, hypotheek aangelegenheden
 • Bij een huurwoning de huur beëindigen en afspraken maken over oplevering van de woning
 • Nutsbedrijven en overheid informeren en aanpassen/beëindigen lasten
 • Inventariseren inboedel en hoe daar mee om te gaan (verdeling, verkoop, goede doelen)
 • Woning ontruimen en schoon opleveren voor herbewoning
 • Sociale media blokkeren
 • Postverwerking en informeren alle betrokkenen
 • Overige administratieve afhandelingen

Elk van deze punten kent een grote diversiteit aan onderdelen die veel aandacht, tijd en kennis vragen om tot een soepele en snelle afhandeling te komen.

Heredanto ondersteunt u van begin tot eind, is uw houvast na verlies en is uw vertrouwenspersoon die naast u staat om alle zaken die geregeld moeten worden af te handelen.

Eén contactpersoon

Heredanto is uw enige contactpersoon voor alle zaken die geregeld moeten worden. U hoeft dus geen afspraken te maken met andere leveranciers van diensten. De persoonlijke band met Heredanto zorgt voor vertrouwen waarbij u kunt rekenen op discretie. Privézaken blijven privé. Zijn er zaken waarover u niet zeker bent of wilt u een luisterend oor, één telefoontje volstaat voor afstemming en ondersteuning.