huis kopen 2017

Een huis kopen in 2017? Dit is wat er verandert

Ben je van plan om volgend jaar een (andere) woning te kopen? Let dan goed op de nieuwe hypotheekregels. Zoals elk jaar verandert er op 1 januari a.s. weer het een en ander. Dit kan zomaar het verschil betekenen tussen het wel of niet kunnen kopen van je droomhuis. Wij hebben de veranderingen voor je op een rijtje gezet.

 

Maximale hypotheek daalt tot 101 procent

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102% naar 101% van de waarde van de woning. Dat betekent dat je meer spaargeld mee moet nemen om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de notariskosten van te betalen. In 2018 daalt het maximumbedrag nog verder: dan kun je maximaal 100 procent lenen.

Partnerinkomen

Het inkomen van de partner mag vanaf 2017 voor 60% worden meegeteld bij de hypotheekaanvraag. Nu is dat nog 50%.

De grens voor hypotheekgarantie (NHG) wordt verhoogd

Vanaf 2017 wordt de grens om voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen ieder jaar bepaald door de gemiddelde huizenprijs. Per volgend jaar is die grens € 245.000,-. Het huis mag dus niet meer kosten dan dat. Hoeveel je, inclusief bijkomende kosten, maximaal kunt lenen hangt af van energiebesparende voorzieningen (EBV) die zijn aangebracht. Het werkt dan zo:

Zonder EBV: Maximale hypotheek € 247.450 (€ 245.000,- + 1%)
Met EBV: Maximale hypotheek € 259.700 (€ 245.000,- + 6%)

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 is dat 50,5 %.

Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing starterslening 

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016.

Om te zorgen dat starters de rente ook volgend jaar kunnen aftrekken van hun inkomen, bestaat de starterslening nu uit twee componenten. De gewone starterslening en de combinatielening. Uit de combinatielening wordt de eerste drie jaar rente en aflossing betaald. Na die drie jaar los je beide leningen periodiek af.

Belastingvrij schenken weer mogelijk tot € 100.000

Vanaf 1 januari gaat de maximale belastingvrije schenking weer omhoog. Dat was eenmalig € 53.016 en wordt weer eenmalig € 100.000. De ontvanger moet het geld wel besteden aan de aanschaf van een woning, verbetering van een woning of aflossing van de hypotheek.

In 2013 en 2014 kon je ook al belastingvrij € 100.000 schenken. Toen moesten schenker en ontvanger nog ouder en kind zijn, maar die voorwaarde is nu afgeschaft. Dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft wel als voorwaarde overeind. Wie in 2015 of 2016 nog eenmalig het lagere maximum schonk, mag gebruik maken van een overgangsregeling.

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden voor woningen moeten per 1 oktober 2016 openbaar zijn. De meeste gemeenten halen dat niet. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien in welke gemeenten de WOZ-waarden al wel openbaar zijn. Via het online WOZ-waardenloket, kunt u kosteloos toetsen of de WOZ-waarde die u begin 2017 ontvangt juist is.

Minder lenen bij rente onder de 2%

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) bepaalt ieder jaar de woonquote. Dit is het deel van je inkomen dat je aan woonlasten kunt besteden. Het doel hiervan is voorkomen dat je een te hoge hypotheek afsluit. Je moet je hypotheek, maar ook je andere vaste laten, wel kunnen blijven betalen. Over het algemeen kun je vanaf volgend jaar meer lenen. Tenzij je een hypotheek afsluit met een rente onder de 2%, dan kun je juist minder lenen.